Maandag 7 oktober hebben we ons bomencertificaat mogen uitreiken aan Anniek Mauser, Sustainability Director Unilever Benelux.

We hebben 3 jaar geleden samen met het team van Anniek dit traject opgestart in het kader van interne verduurzaming en engagement bij Unilever Nederland. Doelstelling was om een duurzaam geproduceerde drinkbeker te leveren voor intern gebruik en door ondersteuning met ons awareness programma het bekerverbruik terug te dringen, om zo iets terug te doen voor het regenwoud. We leveren de duurzame kartonnen cups en halen ze weer op met onze elektrische bus op de locaties in Rotterdam. Vervolgens recyclen we deze bekers met onze partner Renewi. Het gerecyclede materiaal wordt hierna door papierfabriek Wepa verwerkt tot hygiënepapier voor Unilever. Zo maken we cirkel rond.

In de drie jaar dat we samenwerken met Unilever hebben we een reductie kunnen realiseren van meer dan 30%. Miljoenen bekers minder leidden tot minder inkoop, minder afval en minder transport.

Het certificaat staat voor 7,5 miljoen afgenomen bekers in drie jaar en daarmee een bijdrage van 1071 bomen voor het Rainforest van Sumatra. De bomen (1 hectare) compenseren ruim 1000 ton CO² en leveren daarmee een positieve bijdrage aan het klimaat en het regenwoud. Het behoud en herstel van het Rainforest is onmisbaar voor mens en dier, voor nu en  voor de toekomst.

 

Engels:

On Monday 7 October we awarded our tree certificate to Anniek Mauser, Sustainability Director Unilever Benelux.
Three years ago, together with the team of Anniek, we started this process in the context of sustainability within Unilever. The objective was to provide a sustainably produced drinking cup for internal use. Also to support awareness by reducing our consumption of cups in order to give something back to the rainforest. We supply the sustainable cardboard cups and collect them with our electric bus at the locations in Rotterdam. We then recycle these cups with our partner Renewi. The recycled material is then processed by Wepa The Netherlands into hygiene paper for Unilever. This is how we complete our circle.

In the three years that we have been working with Unilever, we have been able to achieve a reduction of cups of more than 30%. Millions of cups less led to less purchasing, less waste and less transport.

The certificate represents 7.5 million cups purchased in three years and thus a contribution of 1071 trees for the Rainforest of Sumatra. The trees (1 hectare) compensate more than 1000 tons of CO², wich makes a positive contribution to the climate and the rainforest. The preservation and restoration of the Rainforest is indispensable for humans and animals. For now and for the future.