Bossen vormen een belangrijke hulpbron voor miljoenen arme Tanzanianen die op het platteland leven. Zij zijn afhankelijk van het woud voor brandstof, voedsel, inkomen en ander gebruik. Helaas gaat de vernietiging van bossen in het land door met een alarmerend tempo van 400.000 hectare per jaar. Gevolg van door mensen veroorzaakte branden, illegale houtkap, omschakeling op landbouw en houtskoolproductie. Door eerdere illegale houtkap zijn bossen ontdaan van waardevolle houtsoorten, terwijl regelmatige bosbranden veroorzaakt door menselijke activiteiten ervoor zorgen dat de aangetaste gebieden niet kunnen herstellen.

Mpingo Conservation & Development Initiative (MCDI), WWF Tanzania, Beautiful Cups en Kilwa District Authorities in Tanzania pakken dit probleem aan door capaciteit op te bouwen om plattelandsgemeenschappen te stimuleren om bossen en het milieu in het algemeen te behouden. In september 2019 heeft MCDI 2 basisscholen aangespoord om milieuverenigingen op te richten in Kilwa District, voor de Mchakama Primary school en de Nanjirinji Primary school. Deze milieuclubs bestaan ​​uit 60 vrijwillige studenten, 15 jongens en 15 meisjes van beide scholen. Door deze clubs willen we bewustwording creëren voor milieukwesties, zoals bescherming, instandhouding, behoud en herstel. De nadruk ligt op het opleiden en versterken van milieueducatie aan de basisschoolleerlingen. Ook willen we hen een ​​gevoel van verantwoordelijkheid voor het milieu bijbrengen en een persoonlijke toewijding om de omgeving van hun dorp te beschermen en te behouden.

De Nanjirinji-milieuclub helpt leden actief leiding te geven aan milieuactiviteiten of hieraan deel te nemen, en persoonlijke actie te ondernemen om bij te dragen aan de beperking van de klimaatverandering. De clubleden worden opgeleid om jeugdleiders te worden. Door middel van formele inspanningen leggen ze contacten met andere scholen en creëren bewustzijn voor bedreigende milieugerelateerde kwesties, zoals de waterkwaliteit van meren en rivieren in de omgeving, de biodiversiteit en de natuurlijke hulpbronnen van de aarde.

Sinds de oprichting van de milieuclub Nanjirinji hebben de studenten goed gereageerd. De meeste van hen zijn goede ambassadeurs richting hun ouders en de gemeenschappen waar ze leven. Als lid van de Club fungeert de student als een leidende ambassadeur van milieuactiviteiten en evenementen op school, identificeert en implementeert hij milieuprogramma’s binnen hun school en gemeenschap. Ze maken zelfs deel uit van een netwerk om hun ideeën en milieuactiviteiten te delen. Dit jaar is de club begonnen met vrijwilligerswerk in het kweken van Mpingo-zaailingen, het planten van bomen op schoolterreinen en ze willen in de toekomst andere basisscholen in Kilwa District leren over het belang van milieubeheer.

We merkten ook dat de kinderen goede influencers zijn. Zij hebben de kracht om iemand te overtuigen van wat zij belangrijk vinden, als ze goed opgeleid zijn en kunnen dingen makkelijker delen met hun ouders. Toen MCDI deze clubs bezocht, zei Twahila Hassan Chitundu, voorzitter van de milieuclub van de Nanjirinji Primary School, “Nu zijn mijn ouders zo blij omdat ze er allemaal zeker van zijn dat het milieu goed zal worden behouden en er zeker van kunnen zijn dat er genoeg regen valt tijdens het plantseizoen.”

Nanjirinji Primary School environmental club members arranging tree trunks ready for raising Mpingo seedlings.
Foto: Joel Fares, MCDI

 

Nanjirinji Primary School environmental club members.
Foto: Joel Fares, MCDI