Geslacht is een integraal onderdeel van oerwoudmanagement, omdat zowel mannen als vrouwen op het platteland en in bosgebieden van het bos afhankelijk zijn om te overleven. Maar er is van oudsher een verdeling van de rollen op basis van geslacht. Mannen gebruiken de bossen vooral om inkomsten te genereren door bijvoorbeeld hout te hakken, honing te verzamelen, of te jagen om in hun levensonderhoud te voorzien. Vrouwen gebruiken de bossen eerder om medicinale planten te verzamelen en haardhout en voedsel voor het gezin te verzamelen.

Omdat zowel de mannen als de vrouwen van het woud afhankelijk zijn, hoewel op verschillende manieren, maakt MCDI geen onderscheid tussen de geslachten en probeert de positie van vrouwen te verbeteren waar ze kunnen. Een van de manieren waarop we dat doen, is door ervoor te zorgen dat minimaal een derde van de plaatsen in lokale commissies voor vrouwen wordt voorbehouden. Zo ook de lokaal verkozen Village Natural Resources Committees (VNRCs), die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de wouden. Hierop voortbouwend moedigen ze vrouwen van harte aan om actief bij te dragen aan besluitvorming. Dit heeft zelfs al geresulteerd in vrouwen die verkozen zijn voor leidinggevende posities in sommige dorpen.

Bij MCDI merken we dat vrouwen steeds meer geïnteresseerd zijn in andere aspecten van bosbeheer en habitatbescherming. Vrouwen zijn steeds actiever in woudactiviteiten anders dan hun oorspronkelijke rollen, zoals het planten van bomen en monitoren van de bossen. Tijdens een recent overleg over de boomkwekerij in Mchakama village namen vrouwen net zo actief deel aan de discussie en durfden ideeën in te brengen. Ook was er in februari bij het planten van bomen in Ngea village een vrijwel gelijke verdeling tussen mannelijke en vrouwelijke deelnemers.

We bespreken het belang van geslachtsgelijkheid ook bij de trainingen over bosbeheer en het gebruik van natuurlijke bronnen die we geven. Deze training begint met een kwantitatieve analyse van de bestuurskwaliteit van ieder dorp. Dat doen we met een speciale scorekaart waarop een aantal indicatoren zijn opgenomen om genderkwesties aan te pakken. Het scoresysteem bestaat uit negen criteria van goed bestuur, ieder met een set van indicatoren waar de deelnemers hun eigen prestaties beoordelen en er een score aan toekennen op een vijfpuntsschaal. De uitkomst van deze analyses vormt de achtergrond voor de bestuurstraining, waarin specifieke aandachtspunten behandeld worden.

Vrouwen in Tanzania nemen van oorsprong vooral zorgende taken op zich, waarbij ze voor het huis en de familie zorgen. Het is geweldig om vooruitgang op dit gebied te zien, vrouwen die verder kijken dan het huishouden en deel willen nemen aan het woudmanagement. Hoewel er nog een lange weg te gaan is om de positie van vrouwen te verbeteren, is het voor MCDI een belangrijk speerpunt zodat mannen en vrouwen gelijke voordelen ervaren van de bossen.