De klimaattop in Glasgow is inmiddels in volle gang. Wereldleiders komen bij elkaar om te bespreken hoe we de klimaatcrisis kunnen mitigeren. Want dàt er actie moet komen is zeker. Iedereen ter wereld zal de gevolgen van de klimaatverandering ondervinden. En diverse bevolkingsgroepen, om over de dieren nog niet eens te spreken, zullen hier niet mee om kunnen gaan. De klimaatcrisis is het grootste probleem waar wij als mensheid nu mee te maken hebben.

En zoals te verwachten bij een issue met zulke verstrekkende impact, maakt de klimaattop en de beslissingen die er genomen worden enorm veel meningen en gevoelens los. Greta Thunberg en de Mexicaanse president Andrés Manuel López Obrador bijvoorbeeld noemen de deelnemers hypocriet. Een conferentie over het terugdringen van de CO2, waar volgens de Telegraaf maar liefst 400 privéjets ingevlogen?! Er zijn cruiseschepen ingevaren – die op fossiele brandstoffen varen – om voldoende slaapplaatsen aan de wereldleiders en gedelegeerden te bieden. Is de klimaattop dan niet meer dan een over the top netwerkmeeting?

Inmiddels zijn 40 landen op de klimaattop tot de afspraak gekomen dat het verbruik van kolengestookte energie verminderd moet worden. Helaas hoeft dat volgens de afspraak niet spoedig, en de landen met de hoogste verbruiken doen niet mee.

Verder meldt het AD dat er overeengekomen is dat er een einde moet komen aan het kappen van bossen, voor het einde van dit decennium. De landen met de grootste bossen zijn hiermee akkoord gegaan, zoals Brazilië, Rusland, Canada, Indonesië en Congo. Dat betekent dat ons dierbare Amazonegebied straks veilig is.

Een andere mooie ontwikkeling is dat inmiddels meer dan 100 landen hebben toegezegd hun methaanuitstoot vóór 2030 met minstens 30% te verminderen. Methaan is een van de voornaamste broeikasgassen. Als het lukt de uitstoot wereldwijd een derde te verminderen, zal de temperatuur op Aarde minder snel stijgen, en mogelijk onder de 1,5 graden blijven.

Deze klimaattop en de uitkomsten zijn dus ontzettend spannend, voor iedereen. Wat ons betreft mag het natuurlijk altijd ambitieuzer en sterker, maar in ieder geval worden er nu stappen gezet in de goede richting!!

Trouwens, hebben we al verteld dat wij achter de schermen ook hard werken aan een initiatief om de klimaatverandering tegen te gaan?? Binnenkort gaan we live met GreenTix.org, dus stay tuned!