De grondlegger van de Sumatran Orangutan Society (SOS), Lucy Wisdom, was een groot voorvechter van onderwijs over natuurbehoud. Ter nagedachtenis aan haar en haar levenswerk, heeft SOS een school gebouwd in een van hun werkgebieden. De school, die inmiddels een jaar in gebruik is, is het bewijs van de voordelen van een op de natuur gebaseerd leerprogramma. De leerlingen die anders met moeite een vervolgopleiding zouden kunnen krijgen, zijn meteen uitgerust met een kennis over hun omgeving. Die zal hen in staat stellen de rest van hun leven een verschil te maken, of ze nu wel of niet kiezen voor een loopbaan in het natuurbehoud.

Lees hier meer over de school en Lucy Wisdoms werk.