In Indonesië is het al lang verboden om in bosgebieden plantages aan te leggen. Helaas werden door lokale overheden toch vaak nog vergunningen afgegeven. De gang naar de rechter die activisten daarom hebben ingezet, heeft nu vruchten afgeworpen. In 2015 was een wettelijke regel afgegeven die stelde dat de laatste oogst in een voormalig bosgebied nog binnengehaald mocht worden voor het gebied ontmanteld zou moeten worden. Maar dat is nogal een beperking van het verbod op illegale plantages, aangezien de meeste bossen geruimd worden om plaats te maken voor palmolieplantages. En palmen hebben een levenscyclus van 25-30 jaar… Eind 2019 heeft het Hooggerechtshof gelukkig bepaald dat die regel niet in het belang van de bevolking of natuur is. De volgende stap is het opnieuw beoordelen van alle afgegeven vergunningen, dus de strijd is nog niet helemaal gewonnen, maar er is in ieder geval weer een slag geslagen.